Telepathische kanalen

zener

Jouw intuïtieve vermogens

Ieder mens heeft intuïtieve vermogens. Hoe deze intuïtieve vermogen ingezet worden is afhankelijk van jezelf. Je hebt mensen die voelen, zien, ruiken, horen en/of weten.

Tijdens het communiceren zet je je telepathische kanalen in. Deze kanalen kunnen op een gegeven moment verstopt raken.

De telepathische kanalen zijn de kanalen waarmee we informatie opvangen die niet uitgesproken wordt. Met deze telepathische kanalen horen we ook onderliggende tonen in gesprekken, we ruiken of iemand ziek gaat worden, zien of iemand zich niet lekker voelt, terwijl er uiterlijk niks te zien is. Veel mensen zien, horen, proeven of ruiken de onderliggende boodschappen niet. Vaak zijn ze zich er ook niet van bewust dat ze iets uitzenden wat een ander kan opvangen.

Verstopping

van de telepathische kanalen kan tot chronische verkoudheid en voorhoofdsholte ontstekingen leiden. Ook kunnen mensen een bepaalde doofheid hebben. Deze mensen zijn als kind vaak (licht) helder horend geweest en daarmee gevoelig op hun oren. Om de onderliggende dingen niet te hoeven horen wordt men dovig.

Tegenovergesteld gevolg van verstopte of overmatig ingezette telepathische kanalen is dat mensen zoveel horen dat ze het niet meer kunnen uitfilteren. Oorsuizingen, piepen, elektrische apparaten “horen” zijn symptomen die daarbij horen. Als mensen vergaderd hebben, wrijven ze vaak uitgebreid in het gezicht. Hiermee willen ze onderbewust de binnengekomen berichten uit hun systeem halen. Dit zijn vaak energieën die mee stromen met de woordenstroom van iemand.

De ligging van de telepathische kanalen:

Tussen de keel en de oren loopt de buis van Eustacius. Energetisch loopt hier een telepathisch kanaal mee. Vanuit de oren loopt er dan een band over de kin, net als de band van een motorhelm. Dit kanaal loopt precies op de botrand van de kaak. Vanuit de oren loopt er ook een kanaal over de schedel over het kruinchakra naar het andere oor, zoals bij een koptelefoon. Aan de voorkant van de schedel, lopen telepathische kanalen als een brilletje. Boven de ogen over de wenkbrauwen en onder je ogen. Ook deze bril loopt links en rechts naar de oren en dan achterom via de overgang van de schedel naar de nek door, net als een touwtje van een bril. Zo verbindt het zich ook achterom, steeds langs schedelnaden en richels.

Even de symptomen van het inzetten van telepathische kanalen op een rijtje. (Dit is niet hetzelfde als verstopte kanalen)
Goed reukvermogen
Goed gehoor
Reageren op niet uitgesproken dingen
Ruiken wanneer mensen ziek zijn of ziek worden
bepaalde stemmen niet verdragen
Telefoon een stuk van je oren afhouden als sommige mensen bellen
De bel/telefoon horen voordat deze gaat
A.h.w. gedachten horen van mensen
Weten dat er NU een e-mail binnenkomt
Weten wat de ander gaat zeggen

Je leest dat het vooral over reuk, weten en horen gaat. Zien is bij de telepathische kanalen minder aan de orde.